Bedrijfsinspectie

Indien nodig is het mogelijk voor de klant om op bezoek te gaan in de fabriek om de autenticiteit van de informatie te bevestigen, hiermee kan gecontroleerd worden of de fabrikant werkelijk bestaat en-of deze werkelijk de correcte producten kan leveren.
  • Controle van de naam van de fabriek
  • controle van het adres
  • fabrieksgrootte, kwaliteti van het personeel
  • faciliteiten/machines/materialen/ontwerpers/etc
  • beschikbaarheid van faciliteiten zoals testruimtes/QCD,ontwerpers etc
  • documentatie (certificaten KVK, export licenties, kwaliteitscetrificering)
  • overige informatie op aanvraag klant
In het kader van bezoek kan er ook gelijk onderhandeld worden en/of afspraken gemaakt worden mbt betaling, uitgestelde betalingen, doelgroep, etc
Na bezoek aan de fabriek wordt de klant voorzien van een foto/video report met commentaar & algemene indruk

Kosten voor deze service bedraagt 300 EURO per dag + overhead